آخرین اخبار سایت

تعطيلات عيد.

گزارش تصويري اين چند روز تعطيات عيد به مسافران نوروزي چگونه گذشت!!

http://www.axgig.com/images/14674763370903274951.jpg

انصافا خود بوشهريام سوار شتر نشدن چه برسد به ...! اين يكي از جدابيت هاي گردشگري امسال بود!

http://www.axgig.com/images/11795157637869599164.jpg

يني هلاك اين ابتكارات قايق داران بوشهري شدم هركدوم دوتا باند گذاشتن ته قايقو صداش تا ته بلند كردن بقيشن خودتون حساب كنين چخبرن توقايق!!!

http://www.axgig.com/images/53947314771877356406.jpg

اينم يكي ديگه از تفريحات دريايي كه نظر خاصي ندارم!

http://www.axgig.com/images/02176871354270154224.jpg

اينم آبشار ْليان" واقع در پارك ليانه كه تازه افتتاح شده از همين ظواهر كار مشخص كه اين آبشار مصنوعي با بحران كم آبي دستو پنجه نرم ميكنه!

http://www.axgig.com/images/32576622686861426646.jpg

اينا جلبك هستن كه روي سنگ در  اومدن و اونام مهموناي نوروزي!

ما با جلبك دريايي اينهمه آدم كشونديم  اينجا هاها


http://www.axgig.com/images/40626049329221048827.jpg

مرغ هاي دريايي بوشهر..

http://www.axgig.com/images/94124208240519041302.jpg


فيض بردن از ساحل بوشهر..منبع: http://bushehrpress.blogfa.com

کلمات کلیدی: دريايي